You are here: Home >Archive for the ‘architektura’ Category

Strykowo

Bardzo oryginalny, neogotycki pałac-zamek, łączący – jak to często wówczas bywało – elementy neogotyckie z secesyjną dekoracją, wybudowany w 1900 roku dla Hansa von Treskowa, cztonka pruskiej rodziny osiadłej w Wielkopolsce pod koniec XVIII wieku początkowo w skonfiskowanych cysterkom Owińskach. Składa się z wielu różnej wysokości brył i przybudówek nakrytych płaskimi bądź dwuspadowymi dachami, z […]

Trzebaw

Dwór parterowy, nakryty dachem naczółkowym, z drewnianą werandą przed wejściem i wystawką dachową zwieńczoną falistym gzymsem powyżej, zbudowany około 1870 roku. Z boku parterowa przybudówka. W 1241 roku książęta wielkopolscy Przemysł I i Bolesław potwierdzili nadanie Trzebawia Przedpetce synowi Hugona. W końcu XIV wieku pisali się stąd Wincenty, Małgorzata i Bawor. W 1399 roku Wojciech […]

Początki Śmiełowa

Śmiełów, lub dawniej też Śmiłów, występuje w dokumentach co najmniej od 1470 roku. Niegdyś należał do Górków, w XVIII wieku do Radomickich, a następnie przeszedł drogą dziedziczenia do Ludwiki z Koźmińskich primo voto Sokolnickiej, secundo voto Gorzeńskiej. W 1784 roku sprzedała ona Śmiełów Andrzejowi Gorzeńskiemu, regentowi poznańskiemu, który wystawił ten piękny pałac. W 1889 roku […]

Wąsowo

Barokowo-klasycystyczny pałac w Wąsowie wybudowany został w latach 1780-1786 dla Sylwestra Sczanieckiego. Piętrowy, a właściwie parterowy z kondygnacją mezzaninową, nakryty czterospadowym dachem. Jego bryłę różnicują trzy ryzality: środkowy, trzyosiowy, przez podziały pilastrami jońskimi wielkiego porządku sprawiający wrażenie portyku zwieńczonego trójkątnym frontonem, i dwa ryzality boczne, jednoosiowe, artykutowane parami analogicznych pilastrów, sprawiające wrażenie alkierzy. W trójkątnym […]

Neogotycka rezydencja

Nieopodal starego pałacu Sczanieckich, na wzniesieniu, w parku krajobrazowym znajduje się imponująca neogotycka rezydencja. Powstała ona w dwóch etapach dla nowych właścicieli – niemieckiej rodziny Hardtów. Najpierw w latach 1870-1872 bankowiec i przemysłowiec berliński Richard Hardt wzniósł według projektów berlińskiego architekta Gustawa Erdmanna okazałą neogotycką willę. Trzydzieści lat później, około roku 1900, Wilhelm Hardt rozbudował […]

Ruiny zameczku

W pewnej odległości od dworu, na wysepce, zachowały się ruiny gotyckiego zameczku z 1400 roku, który był pierwotną siedzibą właścicieli Niepartu. W 1751 roku zamek wzmiankowany był jako dwupiętrowy i niezamieszkany. Potem popadł w ruinę. Niepart w dokumentach występuje co najmniej od 1271 roku i zapewne od XIII wieku był własnością i gniazdem Niepartskich. W ich rękach pozostawał aż do śmierci Feliksa Niepartskiego w roku 1540, ostatniego z rodu. Później był kolejno własnością Objezierskich, Jaskóleckich, wXVII wieku Rosnowskich i Lipskich, w XVIII Mielżyńskich, a od 1797 roku do drugiej wojny światowej hrabiów Czarneckich. [...]
Read User's Comments

Szwajcarski domek

Najbardziej jednak znanym przykładem w Wielkopolsce jest szwajcarski domek Edwarda Raczyńskiego na wyspie jeziora w Zaniemyślu, zbudowany w latach 1816-1817. Tak jak i pozostałe miał on być symbolem świata pasterskiej beztroski i wiejskiej sielanki, choć stał się w 1845 roku miejscem tragicznej – nie pozbawionej romantyzmu – samobójczej śmierci Edwarda. Trudno powiedzieć, czy nawiązujący do architektury tyrolskiej dwór w Jeziorkach powstawał również z tych samych powodów, czy też był tylko sentymentalną podróżą być może w rodzinne strony fundatora i właściciela majątku Hansa Hasche. [...]
Read User's Comments

Wiejski dom

Pałac w Siernikach to raczej wiejski dom lub willa bliska tym, które pod Vicenzą stawiał w XVI wieku Andrea Palladio. Villa Badoer, La Rotonda to bez wątpienia architektoniczne wzory przetransponowane nieco przez XVIII-wieczną architekturę angielską, z którą Kamsetzer zetknął się w 1782 roku. Angielskie wpływy ujawniają się również w urządzeniu otoczenia, naturalnego, pozornie pozbawionego ludzkiej ingerencji. Jedynie osiowy układ z oficynami po obu stronach, bliższy może włoskim, palladiańskim pierwowzorom aniżeli klasycystycznej architekturze angielskiej, przypomina nam wcześniejsze barokowe wielkopolskie założenia. [...]
Read User's Comments
posty architektura sosnie wola grabowno jeziorki lekno kokorzyn f 2 posty architektura f 2 wronczyn niepart niechanowo wlasciciele gogolewa gogolewo f 3 posty architektura f 3 krzyzanowo mniszki polanowice wlasciciele siernik siedziba szlachcica f 4 posty architektura f 4 bryla palacu sierniki posadowo lwowek biedrusko f 5 posty architektura f 5 unia wlasciciele tuczna tuczno przybin drozki f 6 posty architektura f 6 sieroszewice wegierce gebice historia gebic kostrzynek f 7 posty architektura f 7 leka wielka krotoszyn wlasnosc krotoszyna osieczna wspomnienie zamku f 8 posty architektura f 8 prawa miejskie potulice dobramysl lubasz poczatki miejscowosci f 9 posty architektura f 9 los radojewa rososzyca uzarzewo bryla dworu pierwsza wzmianka f 10 posty architektura f 10 kleka wszolow ordzin lukowo macew rokosowo f 11 posty architektura f 11 wieszczyczyn labiszyn konarzewo mieszkancy konarzewa jankow f 12 posty architektura f 12 ciekawa forma budowa palacu 3 piaski palczyn mosciska f 13 posty architektura f 13 marcinkowo gorne lenartowice karolew graboszewo czerniejewo f 14 posty architektura f 14 rola zamku leszcze lusowo kopaszewo poczatki kopaszewa f 15 posty architektura f 15 poznan gorczyn wlasciciel folwarku historia popowa smielow budowa palacu 2 f 16 posty architektura f 16 czempin psienie ostrow rudki rydzyna budowa palacu f 17 posty architektura f 17 projekty architekta dzieje rydzyny staniew stara przysieka poczatki dworu f 18 posty architektura f 18 mchy kiaczyn jerka gierlachowo oporowo f 19 posty architektura f 19 dokumentacja oporowa pokrzywnica rucewko sobotka poczatki sobotki f 20 posty architektura f 20 strykowo trzebaw poczatki smielowa wasowo neogotycka rezydencja