Dokumentacja Oporowa

Oporowo pojawia się w dokumentach co najmniej od 1393 roku, kiedy to występuje jego pierwszy znany właściciel, Tomek z Oporowa, zapewne wywodzący się z rodu Przosnów. W XVI wieku Oporowo znalazło się w rękach rodu Oporowskich, którzy stąd wzięli swoje nazwisko. W połowie XVII wieku miejscowość kupili Kalkreytowie, stara szlachta czeska, mająca tytuł baronów w Czechach, hrabiów w Prusach, a indygenat w Polsce. Kalkreytowie planowali sprzedać Oporowo Leonowi Raczyńskiemu razem „ze strugami, borami, młynami tak wodnymi, jak i wietrznymi, poddaństwem w dobrach zostającymi jako też gdziekolwiek tułającymi się zbiegłymi” za 185 tysięcy złotych polskich. Transakcja nie doszła do skutku, bo Leon Raczyński umarł. Oporowo zostało w rękach Kalkreytówdo 1774 roku, kiedy to kupili je Kwileccy. W ich rękach Oporowo pozostawało do 1939 roku. Mieczysław Kwilecki (1833-1918), fundator pałacu w Oporowie, był działaczem społecznym i politycznym, w 1863 roku komisarzem powiatu szamotulskiego organizującym pomoc dla powstania, więźniem w Moabicie, zasłużonym w wielu dziełach patriotycznych, członkiem pruskiej Izby Panów, gdzie bronił praw Polaków. Właściciel Oporowa, ordynat kwilecki, hr. Dobiesław Kwilecki (ur. 1888), wywieziony w głąb Rosji zmarł w 1942 roku. Ludwik Puszet, rzeźbiarz, mąż Julii z Kwileckich z Oporowa, zamordowany został przez Niemców w obozie koncentracyjnym.

W 1929 roku właścicielem Oporowa był hr. Dobiesław Kwilecki z Kwilcza. Majątek w 1926 roku liczył 760 hektarów i miał gorzelnię.

Pokrzywnica

W obecnym swym kształcie, być może będącym rezultatem jakiejś przebudowy, ten piętrowy dwór z 1887 roku, poprzedzony zabudowanym gankiem i nakryty niskim dachem dwuspadowym, nie prezentuje żadnych specjalnych cech stylowych.

Pokrzywnica w końcu XVII wieku należała do Mycielskich, następnie Skoroszewskich i Węgorzewskich. W 1859 roku własność Theodora Hildebranda, a w 1881 roku Eugena Marnowa z Berlina. W XX wieku majątek był własnością Krzysztoporskich, a potem Mlickich. Ignacy Mlicki z Pokrzywnicy (ur. 1898), powstaniec wielkopolski, został rozstrzelany przez Niemców na rynku w Książu Wielkopolskim w październiku 1939 roku.

W 1926 roku właścicielem Pokrzywnicy był Kazimierz Krzysztoporski, a w 1939 roku Ignacy Mlicki. Majątek w 1926 roku liczył 559 hektarów i miał gorzelnię.

Rucewko

Pochodzący z około połowy XIX wieku dwór, parterowy, z wystawką dachową na osi został w późniejszym czasie – może nawet na początku XX wieku – przebudowany i rozbudowany. Część dworu podwyższono, dodano półokrągły ryzalit, a z boku dostawiono piętrowe skrzydło. W nim umieszczono nowe wejście ujęte w neo-barokowy portal. Sąsiadujące z dworem budynki połączono łącznikiem w jedną całość. Starsza część dworu nakryta dachem naczółkowym, skrzydło czterospadowym, ze zwieńczoną półkoliście wystawką dachową.

Rucewko, dawniej zwane Rzuczewo Mate, w drugiej połowie XVI wieku należało do Sośnickich. W 1881 roku właścicielem majątku był Niemiec Hugo Leonhardt. W okresie międzywojennym własność Skarbu Państwa.

W 1926 roku właścicielem Rucewka był Skarb Państwa. Majątek liczył 363 hektary.

Sobótka

Okazały pałac w guście bardzo niemieckim, eklektyczny, łączący formy renesansowe i barokowe z secesyjną dekoracją, wzniesiony dla bogatej niemieckiej rodziny von Stieglerów w latach 1898-1899. Wysoka piętrowa bryła, wysokie dachy i neo-renesansowe szczyty oraz bardzo wysoka neorenesansowa wieża mają sprawiać wrażenie potęgi i odwieczności rodziny. W rzeczywistości dobra te stały się własnością von Stieglerów zaledwie kilkadziesiąt lat wcześniej, w 1839 roku. W 1872 roku zamienione zostały w ordynację, a więc niewiele ponad dwadzieścia lat przed wybudowaniem tej pseudofeudalnej rezydencji. Sobótka czy Borzęciczki – siedziby bardzo zamożnych ziemian niemieckich -są z reguły przykładem doskonałego rzemiosła architektów, budowniczych i rzemieślników. Brak im jednak większej wizji artystycznej ograniczonej zazwyczaj do przetwarzania stylów historycznych.

Początki Sobótki

Sobótka występuje w dokumentach co najmniej od 1301 roku, kiedy to został odnotowany pleban Gabryel, kanonik gnieźnieński. W 1384 i 1397 roku pisali się z Sobótki Janusz i Filip, kasztelan bniński. W XV i aż po koniec XVI wieku właścicielami Sobótki byli Soboccy herbu Korab. W XVII wieku miejscowość należała do Żernickich i Napruszewskich, a w XVIII Bogusławskich. Sejm z 1773 roku wyznaczył komisję do rozsądzenia sporów między posiadaczami okolicznych majątków: Jędrzejem Bogdańskim, wojskim kaliskim, a Adamem Chmielowskim. W 1789 roku dziedzicem Sobótki był Stanisław Mikorski herbu Poraj. W roku 1838 Sobótkę kupił za 83 333 marki Eduard von Stiegler. Jego rodzina pozostawała właścicielem majątku do drugiej wojny światowej.

W 1930 roku właścicielem Sobótki był Niemiec Aleksander von Stiegler. Majątek w 1926 roku liczył 1553 hektary i miał gorzelnię, cegielnię oraz mleczarnię.

posty architektura sosnie wola grabowno jeziorki lekno kokorzyn f 2 posty architektura f 2 wronczyn niepart niechanowo wlasciciele gogolewa gogolewo f 3 posty architektura f 3 krzyzanowo mniszki polanowice wlasciciele siernik siedziba szlachcica f 4 posty architektura f 4 bryla palacu sierniki posadowo lwowek biedrusko f 5 posty architektura f 5 unia wlasciciele tuczna tuczno przybin drozki f 6 posty architektura f 6 sieroszewice wegierce gebice historia gebic kostrzynek f 7 posty architektura f 7 leka wielka krotoszyn wlasnosc krotoszyna osieczna wspomnienie zamku f 8 posty architektura f 8 prawa miejskie potulice dobramysl lubasz poczatki miejscowosci f 9 posty architektura f 9 los radojewa rososzyca uzarzewo bryla dworu pierwsza wzmianka f 10 posty architektura f 10 kleka wszolow ordzin lukowo macew rokosowo f 11 posty architektura f 11 wieszczyczyn labiszyn konarzewo mieszkancy konarzewa jankow f 12 posty architektura f 12 ciekawa forma budowa palacu 3 piaski palczyn mosciska f 13 posty architektura f 13 marcinkowo gorne lenartowice karolew graboszewo czerniejewo f 14 posty architektura f 14 rola zamku leszcze lusowo kopaszewo poczatki kopaszewa f 15 posty architektura f 15 poznan gorczyn wlasciciel folwarku historia popowa smielow budowa palacu 2 f 16 posty architektura f 16 czempin psienie ostrow rudki rydzyna budowa palacu f 17 posty architektura f 17 projekty architekta dzieje rydzyny staniew stara przysieka poczatki dworu f 18 posty architektura f 18 mchy kiaczyn jerka gierlachowo oporowo f 19 posty architektura f 19 dokumentacja oporowa pokrzywnica rucewko sobotka poczatki sobotki f 20 posty architektura f 20 strykowo trzebaw poczatki smielowa wasowo neogotycka rezydencja